ElderCare maakt gebruik van cookies en heeft een aangepast privacy statement conform AVG – Klik voor meer informatie. Accepteren

Stomazorg

Het woord 'stoma' komt uit het Latijn en betekent mond of uitmonding.

In de medische wereld spreekt met van een stoma, wanneer een kunstmatige uitgang uit het lichaam wordt gecreëerd.

Een stoma wordt aangelegd wanneer de urine of ontlasting niet meer via de natuurlijke weg uit het lichaam kan worden afgevoerd. Er wordt dan een uitgang uit de darm of blaas aangelegd op de buikwand.

Het stoma wordt gevormd uit slijmvlies uit de darm. Dit is rood, vochtig slijmvlies, zoals dat zich ook bevindt aan de binnenkant van de wang.

Een stoma kan zowel van tijdelijke als definitieve aard zijn.