ElderCare maakt gebruik van cookies en heeft een aangepast privacy statement conform AVG – Klik voor meer informatie. Accepteren

Reflexincontinentie

Reflexincontinentie wordt ook wel neurogene incontinentie genoemd. Er is sprake van ongewild urineverlies als gevolg van afwijkingen in het zenuwstelsel die het proces van de urinelozing aansturen.

Het urineverlies treedt zonder waarschuwing op, er wordt geen aandrang gevoeld. Een gevulde blaas ledigt zich vaak in één keer. 

Reflexincontinentie wordt veroorzaakt door ziekte, letsel of een aangeboren afwijking van de hersenen, het ruggenmerg of de zenuwen die naar de blaas en/of blaasuitgang leiden. Enkele neurologische aandoeningen die kunnen leiden tot reflexincontinentie zijn multiple sclerose (MS), ziekte van Parkinson, dwarslaesie, CVA (herseninfarct) of Spina Bifida (open rug)

Behandeling

Het is meestal niet mogelijk om de oorzaak  van deze vorm van incontinentie weg te nemen.  De behandeling bestaat voornameljk uit het verminderen en /of hanteerbaar maken het urineverlies. Urineafvoer via een verblijfscatheter kan een oplossing zijn of u kan leren zelf regelmatig de blaas te legen d.m.v. catheterisatie.

Medicijnen kunnen het ongewild samentrekken van de blaas verminderen.

De aanleg van een urinestoma kan een oplossing zijn om urineafvoer zonder complicaties te laten plaatsvinden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen? Bel ons gerust op 079-3610081 voor vrijblijvend persoonlijk advies en/of informatie.

Contact gegevens
Telefoonnummer +31 79 361 0081
Faxnummer +31 79 361 4984
E-mail info@eldercare.nl
Postadres Postbus 288,
2700 AG Zoetermeer
Bezoekadres Chroomstraat 26,
2718 RR Zoetermeer